TVRZ VE LŠTĚNÍ

proměny jednoho rytířského sídla aneb jak se státi zemánkem

Zdeněk Procházka

Cena 130,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 328 stran.

Publikace je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historici Igor Lukeš a Václav Veber. Autorka, která napsala také řadu odborných článků, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky československé komunistické tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha je také morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti dosud žijícím viníkům zakročily podle práva.

Typy německých, českých a polských synagog od XI. do počátku XIX. století

Alfred Grotte

Cena 190,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 248 stran.

Práce architekta Grotteho vyšla poprvé v Lipsku roku 1915. Kniha vydaná Nakladatelstvím Českého lesa v roce 2013 obsahuje reprint původního německy psaného originálu, který je doplněn Grotteho dokumentárními fotografiemi, kresbami a plány a popisuje více než tři desítky synagog střední Evropy. Z nich je většina již zbořena. Mezi ně patří i synagogy z území Čech, především západních. V českém překladu Grotteho díla jsou otištěny současné fotografie synagog z území Čech, Německa a Polska. Publikace je dále doplněna podrobným životopisem A. Grotteho, který vypracoval Arno Pařík. Kniha je vybavena množstvím fotografií a kreseb.

Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl I.

Zdeněk Procházka

Cena 390,- Kč

2008, dotisk 2010, formát A4, pevná vazba, 176 stran.

Kniha přináší popis a obrazovou dokumentaci 308 kamenných památek. Mezi nimi najdeme pověstmi opředené kamenné megality, smírčí kříže, staré kamenné kříže, středověká boží muka, hraniční kameny, milníky a lovecké kameny. Doplněny jsou i příběhy, které se k těmto dávným strážcům krajiny vztahují. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

 

Momentálně vyprodáno

Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl II.

Zdeněk Procházka

Cena 230,- Kč

2009, formát A4, pevná vazba, 216 stran.

Druhý díl knihy nás přivede opět do krajiny Českého lesa na Domažlicko a Tachovsko. Nalezneme zde velké množství informací a dokumentace, která se tentokrát týká morových sloupů, barokních plastik a soch volně umístěných v krajině. Samostatný katalog je věnován pracím lidových kameníků, mezi nimiž je hlavní postavou Georg Böhm, který svá pozoruhodná sochařská díla vytvářel v 1. polovině 19. století. Kameníci v popisované oblasti pracovali až do 1. poloviny 20. století. Součástí katalogů je i bohatá fotografická dokumentace. Celkem je v 1. a 2. dílu knihy popsáno 777 památek. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

Momentálně vyprodáno

CO ODNESL ČAS 1. – Domažlicko v historických fotografiích

Zdeněk Procházka

Cena 360,- Kč

formát A4, 208 stran, pevná vazba.

Publikace přináší staré velkoformátové fotografie chodských vsí a Domažlicka. Nejedná se v tomto případě o pohlednice, ale téměř výhradně o historické kvalitní fotografie, které jsou doplněny česko-německým textem. V některých případech kniha obsahuje i současné srovnávací fotografie.

Příběhy telických náhrobků

Václav Fred Chvátal

Cena 195,- Kč

2011, formát B5, pevná vazba, 128 stran.

Kniha zavede čtenáře na židovský hřbitov v Telicích nedaleko Kladrub na Tachovsku. Na tomto romantickém a opuštěném místě se dochovalo 246 starých náhrobků, z nichž autor vybral 72 nejzajímavějších. Jejich texty přeložil a pokusil se vystopovat osudy těch, na které upomínaly. Publikace je doplněna bohatých fotografickým materiálem.

Po stopách plzeňské spravedlnosti, historie
a topografie hrdelního soudnictví

Petr Sokol, Jan Hajšman

Cena 199,- Kč

formát B5, pevná vazba.

Publikace přináší místopis plzeňského soudnictví a hrdelního práva, nformuje o místech, kde stávala nejen popraviště, ale např. pranýře, šatlavy či katovna. Samostatnou součástí publikace je i přehled vybraných zaniklých popravišť v západních Čechách.

Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí

Josef Nejdl,
Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč (čtvrté vydání –

v novinkách)

2010, formát B5 v pevné vazbě o rozsahu 96 stran.

Publikace seznamuje čtenáře s množstvím receptů lidové kuchyně z Chodska i přilehlého Bavorska. Recepty doplňují tematické historické fotografie z obou stran hranice a samozřejmě i barevné fotografie hotových jídel. Celou knihou čtenáře provází originální kresby Jany Šlechtové. Text knihy je česko-německý. Vychází ve třetím vydání.

Historické náhrobníky Tachovska

Z. Procházka, J. Oulík

Cena (po slevě) 45,- Kč

1995, 168 stran, měkká vazba.

Kniha přináší přesné znění starých náhrobních textů z náhrobníků 15.–18. století, které jsou umístěny v kostelech a kaplích tachovského okresu. Publikace je doplněna kresbami a fotografiemi historických náhrobníků i plánky kostelů, kde jsou umístěny. Kniha přináší rovněž řadu nových informací pro heraldiky a rodopisce.

Kronika česko-bavorské hranice, díl I.

Jiří Jánský

Momentálně vyprodáno.

2002, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 328 stran.

Publikace je prvním dílem prozatím pětidílného projektu, který podrobně popisuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice. První díl je věnován časovému úseku od roku 1400 do roku 1426, kdy v Čechách propukají husitské války a v Německu se formují křížové výpravy proti kacířským Čechách. Text je doplněn dobovými rytinami a mapkami. Publikace je oživena barevnou přílohou věnovanou zajímavým místům položeným přímo na česko-německé hranici, především starým hraničním kamenům a znamením. Text knihy je česko-německý.

Kronika česko-bavorské hranice, díl II

Jiří Jánský

Momentálně vyprodáno. Možno zaslat na CD, cena 72,- Kč

2002, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 364 stran.

Publikace je druhým dílem rozsáhlého projektu, který podrobně mapuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice, tentokrát v časovém rozsahu od roku 1427 do roku 1437. Text přivádí čtenáře do víru křížových výprav a postupného konce husitského hnutí. Řada kapitol je věnována dějinám Chebska a drobným konfliktům v česko-bavorském pohraničí. Zmíněn je i smutný příběh Anežky Bernauerové, vztahy českého pohraničí s městem Regensburgem a bavorskou šlechtou. Velký počet černobílých ilustrací v textu je doplněn barevnou přílohou, tentokrát na téma české hrady při česko-bavorské hranici. Text knihy je česko-německý.

 

Momentálně vyprodáno

Kronika česko-bavorské hranice, díl III.

Jiří Jánský

Cena 72,- Kč

2003, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 386 stran.

Publikace je dalším dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který je prozatím jediným svého druhu. Tentokrát je kniha zaměřena na období mezi roky 1438–1457 a zabývá se pohraničními válkami za českého bezkráloví a nastolením určitého pořádku za panování krále Ladislava Pohrobka. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány krajině mezi Domažlicemi a Furth im Wald, Chebsku, jižním Čechám, ale i krajině mezi Straubingem a českou hranicí. V barevné příloze jsou obsaženy fotografie bavorských hradů položených při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý.

Kronika česko-bavorské hranice, díl IV

Jiří Jánský

Cena 72,- Kč

2004, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 422 stran.

Publikace je čtvrtým dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který se tentokrát zabývá dobou krále Jiřího z Poděbrad a počátky vlády Jagellonců. Přibližuje boje s křižáky a odboje Zelenohorské jednoty a tzv. bocklerů. Část knihy je opět věnována nepokojnému Chebsku. Dobové rytiny umístěné v textu doplňuje barevná příloha zaměřená na česká města a městečka položená v česko-německém pohraničí. Text knihy je česko-německý.

Kronika česko-bavorské hranice, díl V.

Jiří Jánský

Cena 260,- Kč

2005, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 348 stran.

Publikace je prozatím posledním vydaným dílem tohoto projektu zpracovávajícího jeden z nejzajímavějších úseků česko-bavorských dějin. Tentokrát se jedná o období mezi roky 1479–1506. Děj knihy se převážně odehrává na bavorském území, kde zuří válka o landshutské dědictví, do níž jsou zapleteni i četní čeští rytíři se svými ozbrojenci. Pokračují i spory o hranice a česká léna v Bavorsku a Horní Falci. Publikace je již tradičně vedle četných černobílých ilustrací doplněna také barevnou přílohou, jejímž tématem jsou tentokrát historická bavorská města a městečka při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý.

Bezdružice, historie a současnost jedné západočeské obce

Zdeněk Procházka

Cena 75,- Kč

2006, formát B5 v měkké vazbě o rozsahu 116 stran.

Publikace přináší dějiny městečka Bezdružic i popis jeho památek, především hradu – zámku, v němž je dnes umístěno muzeum moderního českého skla. Knihu doplňují barevné i černobílé fotografie, mapy a plány. Obsahuje německé a anglické resumé.

Obrazy z dějin českého zvonařství

Tomáš Chvátal,
Luděk Krčmář

Cena 110,- Kč

2006, pevná vazba, formát A4 o rozsahu 164 stran

Publikace se zabývá tématem, které je v naší knižní produkci poměrně vzácné. Autoři zde zájemce zasvětí do výroby zvonů a představí mu staré české zvonaře. Rozsahem je publikace zaměřena opět na region Plzeňska. Kniha je doplněna množstvím unikátních historických fotografií zvonů, které pocházejí ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Naprostá většina dokumentovaných zvonů byla zrekvírována pro potřeby 1. světové války a do kostelů, pro něž byly vytvořeny, se většinou nevrátily.

Český les – Tachovsko
(č. 2)

Zdeněk Procházka

Cena 48,- Kč

192 stran, 1994, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa.

Stříbrsko a Borsko (č. 4)

Zdeněk Procházka

Cena 48,- Kč

232 stran, 1995, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa.

Konstantinovy lázně, Bezdružice a okolí (č.10)

Zdeněk Procházka

Cena 68,- Kč

240 stran, druhé vydání – 2006, česko-německý text, černobílé i barevné fotografie

KLATOVY – město (č.14)

Váňová,
Zdeněk Procházka

Cena 29,- Kč

216 stran ,2000, česko-německo-anglický text, černobílé i barevné fotografie + mapa