PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
Domažlicko

Zdeněk Procházka

Cena 480,- Kč

2021, třetí upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 392 stran

.

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a osad položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, druhé v roce 2017, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

VYPRODÁNO

Místo a paměť

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
II.-Tachovsko

Zdeněk Procházka

Cena 480,- Kč

2021, druhé upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 376 stran

Tato publikace navazuje na díl I. Putování-Domažlicko, ale popisuje pohraničí okresu Tachov. Také zde zaniklo po roce 1945 nejméně 45 obcí, vsí a osad osídlených německy mluvícím obyvatelstvem. Mimo lidských sídlišť tu zanikly i desítky vodních provozů, brusíren a leštíren skla, pil, hamrů a mlýnů.  Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2011, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 47 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

DOMAŽLICE – pěkné městečko ve vyobrazeních a fotografiích

Zdeněk Procházka

Cena 330,- Kč

2021, 1. vydání, formát B5 naležato, pevná vazba, plnobarevný tisk, 320 stran, ČJ, AJ, NJ, FJ

.

Kniha slovem i obrazem provází čtenáře bohatými dějinami bývalého královského města Domažlice. Publikace obsahuje stovky historických i současných fotografií, vyobrazení i map. Mimo starší historie je publikace zaměřena především na 20. století a současnost. Text publikace je v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Vhodná jako dárek i pro přátele v zahraničí.

Knihu distribuuje také Informační centrum Domažlice, Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice, tel. 379725852, infocentrum@idomazlice.cz

Místo a paměť

PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radba Kinkorová, Karl Reitmeier

Cena 290,- Kč

2021, 1. vydání, formát B5, měkká vazba, plnobarevný tisk, 304 stran, ČJ, NJ

Kniha seznamuje čtenáře s pohraničním regionem Bělska (Bělá nad Radbuzou), který je položen v Českém lese na okrese Domažlice. Bělsko je jak udává text v záhlaví knihy krásným, ale drsným krajem, v němž nebylo nikdy snadné obstát. Vydejte se tedy s knižním průvodcem po stopách různých epoch: od středověké kolonizace a staletého osídlení českými Němci přes časy pohraničníků a budování socialismu až do současnosti. Kniha obsahuje český a německý text.

JAN ZE ŠITBOŘE

Úředník, literát, mýtus

Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Stočese

Cena 360,- Kč

2021, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 272 stran

.

Jan ze Šitboře, zvaný též z Teplé či později z Žatce, je autorem slavné prózy „Oráč z Čech“, která vznikla na samém počátku 15. století a dodnes je právem považována za jedno z nejdůležitějších děl starší německé literatury. Zdrojem obživy tohoto středověkého literáta však byla vysoce kvalifikovaná úřednická práce v městské kanceláři v Žatci a poté na Novém Městě pražském. Pro české Němce se na počátku 20. století stal symbolem vysoké úrovně zdejší německé kultury, Češi jeho význam spíše bagatelizovali či jej zcela ignorovali. Dnes je vnímán naopak jako příklad česko-německého soužití. Kniha, která popisuje život a dílo Jana ze Šitboře, je určena odborné i laické veřejnosti na obou stranách hranice. Publikace má plnobarevný tisk a je vybavena množstvím barevných fotografií a reprodukcí archivních dokumentů.

Text knihy je česko-německý.

Místo a paměť

MÍSTO A PAMĚŤ
Ort und Gedächtnis

Fred Chvátal

Cena 225,- Kč

Formát A5, měkká vazba

Kniha vznikla jako shrnutí, interpretace výsledků a filosofický komentář výzkumu památných míst a paměťové kultury v česko-bavorské příhraniční oblasti. Práce se opírá výhradně o vlastní terénní výzkum, totiž o fotografickou, mapovou a textovou dokumentaci 123 lokalit.

Pozor! Kniha, se kterou nebudete souhlasit!

S mnohými myšlenkami v této knize možná nebudete souhlasit. Nežádám čtenáře, aby souhlasili. Žádám je však, aby se zamysleli a vytvořili svůj vlastní názor, nezávislý jak na obecně rozšířených schematech (často mylných a často nazývaných “názorem většiny”), tak na názorech mých.

“…Ostrou hranicí tam také končí asfalt a do Čech pokračuje kamenitá polní cesta, kdysi snad štětovaná, ale od války už neudržovaná. Kdo by ji udržoval, když na české straně nezůstal ze vsi už ani jediný dům?”

“…nutnost globalizace je pouhý mýtus a i v malém etnickém okruhu znamená péče o kulturní kontinuitu přínos také v oblasti ekologické a ekonomické.”

HRAD STARÝ HERŠTEJN, PIVOŇ A VRANOV V PROMĚNÁCH STALETÍ

Kolektiv autorů

Cena 460,- Kč

VYPRODÁNO

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každá kapitola obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

Obsáhlá publikace velkého formátu se věnuje zapomenutému koutu Českého lesa nedaleko Domažlic, kde se nad bývalým augustiniánským klášterem na Pivoni vypíná skalnaté návrší se zříceninou hradu Starého Herštejna. Kolektiv autorů se tu v devíti kapitolách věnuje tajemné historii hradu položeného na česko-bavorské hranici, jeho archeologickému výzkumu i rekonstrukci zřícené věže upravené v roce 2020 na vyhlídku. Pět samostatných kapitol je věnováno opomíjenému a zpustlému pivoňskému klášteru. Kapitoly připomínají dějiny kláštera, jeho archeologický výzkum i stavební vývoj a popis objektu, který je v současné době pustý. Poslední kapitola knihy je věnována vísce Vranovu položenému na svahu mezi Pivoní a Starým Herštejnem. Publikace je doplněna stovkami černobílých i barevných fotografií, reprodukcemi archiválií, vedut, kresbami a plány. Autory jednotlivých kapitol jsou historici Eduard Maur a Jiří Jánský, archeologii se věnovali Pavel Břicháček, Petr Kausek a Tomáš Mařík. Stavební historii pivoňského kláštera zpracovali Markéta Frdlíková a Čestmír Cimler. Vydání knihy iniciovali a svými příspěvky obohatili regionální badatelé Štěpán Zemek a Zdeněk Procházka.

POZOR HRANICE!
Průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček

Cena 290,- Kč

2020, první vydání, formát B6, pevná vazba, 296 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, dvojjazyčné – česko-německé.

Dvojjazyčná česko-německá publikace navazuje na dobu, kdy se na obou stranách hranice hovořilo česky a německy. Kniha může sloužit jako historicko-turistický průvodce po příhraničí Domažlicka a okolí bavorských měst Furth im Wald a Cham. Publikace je rozdělena na kapitoly od pravěku do současnosti. Každou kapitolu zahajuje fiktivní rozhovor dvou postav – Čecha a Němce. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií, historických dokumentů a map. Jsou tu uvedeny odkazy na další zajímavá místa – skanzeny, muzea a přírodní památky na obou stranách hranice.

 

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL I.

Jiří Jánský

Cena 390,- Kč

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 656 stran, barevná příloha.

Publikace je rozvržena do dvou dílů, které na 1 216 stranách seznámí čtenáře s historií rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova, kteří po staletí ovládali krajinu jihozápadních Čech a budovali tu svá sídla.
Publikace vychází v roce 2020, v němž uplynulo 300 let od úmrtí posledního člena rodu.
První díl mapuje počátky rodu, který se psal po hradě Rýzmberku u Kdyně nedaleko Domažlic. Jeho členové však postupně drželi i četné další významné hrady, např. Zbiroh, Skálu, Švihov, Rabí, Prácheň, Klenovou, ale i města a panství Přeštice, Horažďovice, Nalžovské Hory a mnohé další statky. Kapitoly publikace, kterých je několik desítek, jsou řazeny chronologicky a popisují jednotlivé větve rodu i jeho nejvýznamnější členy. Další kapitoly se věnují historii sídel rodu a majetkové držbě jednotlivých osob. První díl končí ve 2. polovině 16. století osudy potomků jedné z nejvýznamnějších postav rodu – Půty Švihovského z Rýzmberka – významného stavitele, který stál mimo jiné i za výjimečnou architekturou známého vodního hradu Švihova.
Kniha je doplněna rodokmeny, které pro publikaci vyhotovil autor i množstvím reprodukovaných archiválií, o které publikaci obohatil Jindřich Šlechta. Kniha obsahuje také barevné fotografie sídel tohoto rodu a to jak historické, tak i současné, stejně jako heraldické přílohy a vyobrazení. Součástí knihy je i rozsáhlý poznámkový aparát..

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL II.

Jiří Jánský

Cena 390,- Kč

2021, první vydání, formát B5, pevná vazba, 560 stran, barevná příloha.

Kniha navazuje na první díl rozsáhlé rodopisné studie o rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova. Počíná kapitolami o horažďovické knížecí větvi Švihovských z Rýzmberka a líčí životy jednotlivých členů i osudy jejich sídel a majetků. Další soubor kapitol je věnován větvi pánů z Rýzmberka na Dolanech a Velharticích nebo Výrkům Úsilovským z Rýzmberka a dalším historickým zajímavostem vztahujícím se k tomuto významnému českému rodu. Kniha obsahuje rodokmeny hlavní i bočních větví rodu. Dále též četné obrazové přílohy archiválií, historická i současná vyobrazení sídel a heraldické přílohy. Součástí publikace je i rozsáhlý poznámkový aparát a soupis použité literatury.

 

PÁNI ZE ŠVAMBERKA

Zdeněk Procházka

Cena 360,- Kč

2020, druhé rozšířené a upravené vydání, formát B5, pevná vazba, 570 stran, křídový papír, barevné přílohy

Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídly byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice, ale i jihočeský hrad Zvíkov, Orlík, Třeboň a další. Publikace je doplněna rodokmenem hlavní a  všech bočních větví tohoto rodu. Životopisy významných členů rodu jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Zvláštní stať je věnována výzkumu hradu Švamberka, pohřebním místům Švamberků a průzkumu hrobky Jana Jiřího ze Švamberka v Poběžovicích. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografií, kreseb a reprodukcí archiválií.ádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.

MEZI ORLEM A LVEM

Domažlice v letech 1914 – 1918

Kristýna Pinkrová, Radka Kinkorová, Karel Řeháček, David Pinkr

Cena 285,- Kč

2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 256 stran.

Publikace přibližuje slovem i obrazem období 1. světové války na současném území okresu Domažlice. Text je členěn do tematických kapitol. Například se dotýká podoby každodenního života v městech i na vsích, školství, zdravotnictví, zásobování, rekvizicí zvonů nebo národností česko-německé otázky v uvedeném období. Další kapitoly jsou věnovány válečným zkušenostem vojáků z Domažlicka v rakousko-uherské armádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.

 

CESTAMI POUTNÍKŮ ANEB KOSTELY, KOSTELÍKY A KAPLE OKRESU DOMAŽLICE – Díl I.

Zdeněk Procházka

Cena 460,- Kč

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každý kostel obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

Projekt je rozpracován do tří dílů a budou v něm postupně popsány všechny kostely a kaple, které se nacházejí na okrese Domažlice a to ať již stojí, jsou využívány nebo zcela zanikly. V prvním dílu jsou popsány kostely nacházející se v lokalitách začínajících na písmena A – H. Jsou tu obsaženy především kostely ve dvou nejvýznamnějších městech regionu – Domažlicích a Horšovském Týně. Podrobné popisy jednotlivých kostelů jsou členěny do kapitol např. historie, popis svatyně, mobiliář, zvony, heraldické a náhrobní památky, stavební vývoj atd. Publikace obsahuje několik set černobílých i barevných fotografií, plánů jednotlivých kostelů, kreseb i archiválií.

VYPRODÁNO

CESTAMI POUTNÍKŮ ANEB KOSTELY, KOSTELÍKY A KAPLE OKRESU DOMAŽLICE – Díl II.

Zdeněk Procházka

Cena 490,- Kč

2023, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každý kostel obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé

Projekt je rozpracován do tří dílů a budou v něm postupně popsány všechny kostely a kaple, které se nacházejí na okrese Domažlice a to ať již stojí, jsou využívány nebo zcela zanikly. V druhém dílu jsou popsány kostely nacházející se v lokalitách začínajících na písmena H – R (Hostouň – Rybník). Kniha obsahuje i popisy a fotografie kostelů, které zanikly po roce 1945. Jedná se o kostely na Pleši – Plöss, kostel v Lučině – Grafenried, nebo v Rybníku – Waier. Obsažná je také kapitola o klášteře a kostele na Pivoni a dalších 345 kostelech. Podrobné popisy jednotlivých kostelů jsou členěny do kapitol např. historie, popis svatyně, mobiliář, zvony, heraldické a náhrobní památky, stavební vývoj atd. Publikace obsahuje několik set černobílých i barevných fotografií, plánů jednotlivých kostelů, kreseb i archiválií.

POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI NA DOMAŽLICKU

Luděk Krčmář

Cena 199,- Kč

2019, vydání první, formát A5, vazba měkká lepená, 128 stran, plnobarevný tisk

Publikace formou katalogu informuje o téměř 100 poutních místech na území současného okresu Domažlice. Text je doplněn množstvím barevných fotografií – současných i historických. Knihu je možno použít jako průvodce po církevních památkách regionu.

BÝT V OBRAZE A BÝT OBRAZEM
Rádl, Kosík, Galileo a zbožnost jako filosofický problém

Zdeněk Vyšohlíd

Cena 250,- Kč

2019, vydání první, formát A5, lepená vazba, 200 stran

Kniha filosofických úvah, v níž vysokoškolský profesor a domažlický rodák PhDr. Zdeněk Vyšohlíd polemizuje o věcech víry a zbožnosti.
„Levické je provokovat. Až mě mrazí pomyšlení, že tento můj text asi bude provokovat. Obávám se, že jak ty zbožné, tak ty revoluční. Filosof prý provokuje v každé společnosti, říkal španělský filosof Ortega. I v té nejnoblesnější. Ale ne každý, kdo provokuje, je filosof.“

 

ROZVADOV 1621, výzkum bojiště třicetileté války

Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Zdeněk Šámal

Cena 299,- Kč

2018, formát A4, lepená vazba, 206 stran

Knihu vydalo Nakladatelství Veduta. Plnobarevná publikace popisuje dlouhodobý archeologický výzkum rozlehlého bojiště u Rozvadova, kde proti sobě stáli Petr Ernest, hrabě z Mansfeldu, který velel zbytku česko-falcké armády a hrabě Tilly, který velel vojsku katolické ligy tvořenému především bavorskými oddíly. V následujících kapitolách je zmíněn archeologický výzkum dalších bojišť třicetileté války, detektorový průzkum bojiště, přehled identifikovaných reliktů opevnění v krajině a výsledky jejich geodetického zaměření. V další kapitole jsou podrobně popsány archeologické nálezy z bojiště. Publikace je doplněna mnoha historickými mapami, barevnými fotografiemi nálezů a počítačovými rekonstrukcemi bitvy. Kniha obsahuje anglické resumé.

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU – díl I. – Mže

Zdeněk Procházka

Cena 460,- Kč

2018, formát A4, pevná vazba, 176 stran

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů na řece Mži, která protéká Tachovem a Stříbrem, kde pracovalo velké množství těchto provozů. Nejednalo se vždy jen o mlýny, ale také o hamry, papírny, soustružny dřeva a perleti nebo koželužské stoupy. Z některých provozů přežívají tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií, archivních dokumentů a map, na kterých jsou jednotlivé mlýny zakresleny. Texty jsou doplněné o německé resumé.

 

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU – díl II. – levostranné přítoky Mže

Zdeněk Procházka

Cena 460,- Kč

2017, vydání první, formát A4, pevná vazba, 264 stran + 48 stran barevná příloha

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů, na levostranných přítocích řeky Mže, např. Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok, Kosí potok atd. (téměř 100 objektů). Z mlýnů přežívají často jen tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií a archivních dokumentů. Texty doplněné o německá resumé mohou sloužit jako podklady pro romantická putování údolími popisovaných potoků.
Tato publikace byla vydána s podporou Plzeňského kraje.

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU – díl III. – pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese

Zdeněk Procházka, Miroslav Vetrák

Cena 460,- Kč

2019, vydání první formát A4, pevná vazba, 432 stran včetně cca 50 stran barevné přílohy

Publikace navazuje na dva předchozí díly a čtenáři představí turisticky atraktivní krajinu, okolí Úhlavky, Mže a desítky zaniklých vodních provozů na území příhraniční části Českého lesa. Třetí díl obsahuje celkem 183 samostatných hesel, popisujících jednotlivé vodní provozy, ke kterým vedle obilných mlýnů patřily i brusírny a leštírny skla, hamry, pily a papírny. Publikace obsahuje tisíc vyobrazení a historických i současných fotografií. U každého hesla je uvedeno německé resumé, stejně tak popisky jsou dvojjazyčné. Naprostá většina popsaných provozů zanikla po roce 1945 a spatřují se z nich jen zříceniny. Cennými přílohami knihy jsou i mapy vodních provozů, které slouží čtenáři jako průvodce údolími říček a potoků, kde mlýny stávaly.
Ve třech dílech Cestami krajánků je popsáno celkem 327 vodních provozů a soustředěno téměř 2 000 vyobrazení a fotografií. Jedná se o nejrozsáhlejší dokončený projekt svého druhu v Čechách.
Třetí díl publikace byl vydán s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 

HISTORIE NORIMBERSKÉ A ŘEZENSKÉ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH

Jiří Čechura

Cena 460,- Kč

2019, vydání první, formát A4, pevná vazba, 302 stran, plnobarevný tisk.

Publikace je výsledkem celoživotní badatelské práce autora, který se tématu věnoval jak studiem archivních pramenů, tak i průzkumem v terénu. Jednotlivé kapitoly mapují průběh cest a jejich větví v časovém úseku od 10. do 15. století. Kniha je doplněna řadou originálních map, které vytvořil Martin Čechura. Vyobrazeními knihu doplnil Václav Balík. Publikace dále obsahuje historické i současné fotografie míst, která leží na trasách historických cest.

VYPRODÁNO