Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích bylo založeno v roce 1991. Jedná se o malé, v pravém slova smyslu rodinné nakladatelství o dvou zaměstnancích. V průběhu uplynulých 30 let zde bylo vytvořeno a následně vydáno cca 230 titulů – knih zabývajících se tematicky turistikou, historií a památkami západních Čech. Některé publikace se dotýkají těchto témat celočesky nebo se věnují i historii a památkám sousedního Bavorska a Horní Falce. Téměř třetina knih, která v nakladatelství vyšla a která se dotýká společných česko-německých témat, je vydána s česko-německým textem. Někdy je německý text zredukován, jindy je přeložen v plném rozsahu. Značná část produkce publikací je vyhotovena na objednávku jednotlivých krajských, městských nebo obecních úřadů, případně muzeí – tyto publikace nejsou v naší knižní nabídce uvedeny, neboť je většinou nedistribuujeme.

Nakladatelství se zabývá rovněž vydáváním pohlednic, map a turistických skládaček. Zároveň zpracovává dokumentaci památkového fondu pro okresy Domažlice a Tachov převážně ve formě stavebně historických průzkumů a  dokumentačních textů pro jednotlivé památky.

Nakladatelství vlastní historickou krčmu „U Meluzíny v Domažlicích, kde je možné zajistit společenské akce (kapacita cca 30 míst). V krčmě, která má historický interiér, se podávají dobové speciality.

Ve vlastnictví nakladatelství je také středověká věžová tvrz ve Lštění 10 km od Domažlic, kde se pořádají různé tématické přednášky a akce.

 

ZDENĚK PROCHÁZKA – NAKLADATELSTVÍ ČESKÉHO LESA

VODNÍ 18, 344 01 DOMAŽLICE

telefon: +420 606 489 226

e-mail:zdenek.prochazka@nakladatelstvi-cl.cz