Český les

ČESKÝ LES – VČERA A DNES

Zdeněk Procházka

Prosinec 2023, první vydání, formát 16 X 24 cm na šířku, pevná vazba, 232 stran, plnobarevný tisk, česko-německo-anglický text

Publikace se tentokrát věnuje těm nejpustějším místům Českého lesa. Prostřednictvím barevných fotografií seznámí čtenáře s tím, co zbylo z nejvýznamnějších obcí sudetských Němců, které musely v 50. letech 20. století ustoupit Železné oponě. Zavede vás na místa, kde stály nebo stojí opuštěné roty PS a naznačí, kudy vedla pohraniční signálka. Romantici mohou jejím prostřednictvím navštívit středověké hradní zříceniny i místa, kde stávaly dávno zaniklé sklárny. Text a fotografie jsou doplněny mapami, které udávají polohu jednotlivých míst v terénu.

Cena 350,- Kč

Cestami putníků II

CESTAMI POUTNÍKŮ ANEB KOSTELY, KOSTELÍKY A KAPLE OKRESU DOMAŽLICE – Díl II.

Zdeněk Procházka

2023, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každý kostel obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé

Projekt je rozpracován do tří dílů a budou v něm postupně popsány všechny kostely a kaple, které se nacházejí na okrese Domažlice a to ať již stojí, jsou využívány nebo zcela zanikly. V druhém dílu jsou popsány kostely nacházející se v lokalitách začínajících na písmena H – R (Hostouň – Rybník). Kniha obsahuje i popisy a fotografie kostelů, které zanikly po roce 1945. Jedná se o kostely na Pleši – Plöss, kostel v Lučině – Grafenried, nebo v Rybníku – Waier. Obsažná je také kapitola o klášteře a kostele na Pivoni a dalších 345 kostelech. Podrobné popisy jednotlivých kostelů jsou členěny do kapitol např. historie, popis svatyně, mobiliář, zvony, heraldické a náhrobní památky, stavební vývoj atd. Publikace obsahuje několik set černobílých i barevných fotografií, plánů jednotlivých kostelů, kreseb i archiválií.

Cena 490,- Kč

život ve sklárnách

SPIEGEL, GLAS UND KOHLE

Die westböhmische Industriellenfamilie Ziegler und deren Betribe im 19. und frühen 20. Jahrhundert

ŽIVOT VE SKLÁRNÁCH A DOLECH

Průmyslnický rod Zieglerů ze západních Čech a jejich provozy v 19. a raném 20. století

 

Ruprecht Ziegler / Wolfgang Schöntag

2023, první vydání, formát A4, pevná vazba, 240 stran, křídový papír, barevné přílohy, text německý, německo-české popisky

Publikace je rodinnou kronikou sklářského rodu Zieglerů, který měl své sklárny i doly na kamenné uhlí v českém pohraničí, především na okrese Domažlice. Publikaci napsali přímí potomci tohoto sklářského rodu a doplnili ji i četnými fotografiemi z rodinného archivu. Kniha obsahuje řadu černobílých a barevných fotografií i reprodukce různých archiválií.

Cena 490,- Kč

Kámen

VELKÝ PÁTEK FILOSOFIE A PRIVLILEGIUM ZODPOVĚDNOSTI

 

2022, formát A5, měkká vazba, 156 stran

V povídání okolo stolu s Martinem Kratochvílem a Karlem Lippmannem o zbožnosti a metafyzice, 20 let od úmrtí prof. Karla Kosíka.

Cena 210,- Kč

Kámen

OD PRAVĚKU PO BAROKO ANEB CO SKRÝVALA KAPLE

SV. JUDY TADEÁŠE VE ŠTÍTARECH

 

Tomáš Mařík

2022, formát A5, měkká vazba, plnobarevný tisk, 80 stran

Publikace přináší výsledky archeologického výzkumu barokní kaple ve vsi Štítary u Hostouně, pod níž bylo nalezeno pohřebiště z 9.–10. století. Jeden z několika zdokumentovaných pohřbů náležel kosterním pozůstatkům, pravděpodobně ženy, jejíž lebka byla znetvořena a oddělena od těla. Je možné, že se jednalo o rituální pohřeb osoby, která byla považována za čarodějnici či upíra. Zdokumentován byl i hrob faráře Partnera, který štítarskou kapli založil. Neméně zajímavé jsou i další výsledky archeologického výzkumu.

VYPRODÁNO

Cena 210,- Kč

Kámen

KÁMEN

 

Václava Jandečková

2022, 2. upravené a rozšířené vydání, formát B5, tisk barevný, 344 stran

Již mnohokrát se autorka přesvědčila, že akce „Kámen“ má neobvyklé, zvláštní kouzlo. Umí otevírat lidská srdce a lidi sbližovat. Není tedy divu, že je tu nové, rozšířené vydání. Prostřednictvím barevných fotografií přibližuje důležité události, které s prvním vydáním více či méně souvisí. Právě tato kniha se totiž stala přelomovou prací k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Objevná studie se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Zásadním přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou v roce 2013 objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historikové Igor Lukeš a Václav Veber. Badatelka a dnes už i scénáristka, která publikuje a přednáší také v zahraničí, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha byla morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti tehdy žijícím viníkům zakročily podle práva, a téměř okamžitě se stala součástí vyšetřovacího spisu vysokého důstojníka StB Evžena Abrahamoviče. Strhující příběh má již svoji komiksovou verzi (Argo 2022) a chystá se muzikálové zpracování v podání skladatele Ondřeje Soukupa (Luisenburg Festspiele 2023).

 MOMENTÁLNĚ VYPRODÁNO

Cena 445,- Kč

Domažlice pěkné městečko

Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí

Josef Nejdl, Zdeněk Procházka

2010, formát B5 v pevné vazbě o rozsahu 96 stran.

Publikace seznamuje čtenáře s množstvím receptů lidové kuchyně z Chodska i přilehlého Bavorska. Recepty doplňují tematické historické fotografie z obou stran hranice a samozřejmě i barevné fotografie hotových jídel. Celou knihou čtenáře provází originální kresby Jany Šlechtové. Text knihy je česko-německý. Vychází ve čtvrtém vydání.

Cena 280,- Kč