Kámen

VELKÝ PÁTEK FILOSOFIE A PRIVLILEGIUM ZODPOVĚDNOSTI

 

2022, formát A5, měkká vazba, 156 stran

V povídání okolo stolu s Martinem Kratochvílem a Karlem Lippmannem o zbožnosti a metafyzice, 20 let od úmrtí prof. Karla Kosíka.

Cena 210,- Kč

Kámen

OD PRAVĚKU PO BAROKO ANEB CO SKRÝVALA KAPLE

SV. JUDY TADEÁŠE VE ŠTÍTARECH

 

Tomáš Mařík

2022, formát A5, měkká vazba, plnobarevný tisk, 80 stran

Publikace přináší výsledky archeologického výzkumu barokní kaple ve vsi Štítary u Hostouně, pod níž bylo nalezeno pohřebiště z 9.–10. století. Jeden z několika zdokumentovaných pohřbů náležel kosterním pozůstatkům, pravděpodobně ženy, jejíž lebka byla znetvořena a oddělena od těla. Je možné, že se jednalo o rituální pohřeb osoby, která byla považována za čarodějnici či upíra. Zdokumentován byl i hrob faráře Partnera, který štítarskou kapli založil. Neméně zajímavé jsou i další výsledky archeologického výzkumu.

Cena 210,- Kč

Kámen

AKCE KÁMEN (KOMIKS)

 

Napsala: Václava Jandečková

Nakreslil: Michal Kocián

2022, formát A4, pevná vazba, plnobarevný tisk, 124 stran, vydalo Nakladatelství Argo

Je to nejsilnější příběh studené války na pozadí zločinů typu akce „Kámen“. Policista tělem i duší byl vtažen do estébáckých hrátek v podobě zinscenovaného divadla v německých a amerických uniformách. Stal se prvním převaděčem přes fingovanou česko-bavorskou hranici a vybavil první falešnou celnici s úřadovnou důstojníků americké armády. Podvod, který komunistická tajná policie praktikovala čtyři roky, aby mohla vyslýchat a následně zatýkat předem vybrané osoby, se mu jako dvojitému agentu podařilo vyzradit. Zároveň se svými kamarády dokázal převést desítky prominentních osobností přes právě vznikající železnou oponu, ale ne všichni měli pro jeho dvojí hru pochopení. Strhující příběh velitele SNB Stanislava Lišky vybádala a popsala publicistka Václava Jandečková v roce 2013 v knize KÁMEN a nyní ho nabízí čtenářům ve formě populárně-naučného komiksu. Jejího scénáře se chopil výtvarník Michal Kocián a vytvořil věrný obraz tehdejších tragických událostí. Výpravné drama dává nahlédnout také do počátků třetího odboje a má důležitý etický rozměr, i když spravedlnost pro oběti akce „Kámen“ už dávno zmizela v nedohlednu.

Cena 498,- Kč

Kámen

KÁMEN

 

Václava Jandečková

2022, 2. upravené a rozšířené vydání, formát B5, tisk barevný, 344 stran

Již mnohokrát se autorka přesvědčila, že akce „Kámen“ má neobvyklé, zvláštní kouzlo. Umí otevírat lidská srdce a lidi sbližovat. Není tedy divu, že je tu nové, rozšířené vydání. Prostřednictvím barevných fotografií přibližuje důležité události, které s prvním vydáním více či méně souvisí. Právě tato kniha se totiž stala přelomovou prací k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Objevná studie se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Zásadním přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou v roce 2013 objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historikové Igor Lukeš a Václav Veber. Badatelka a dnes už i scénáristka, která publikuje a přednáší také v zahraničí, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha byla morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti tehdy žijícím viníkům zakročily podle práva, a téměř okamžitě se stala součástí vyšetřovacího spisu vysokého důstojníka StB Evžena Abrahamoviče. Strhující příběh má již svoji komiksovou verzi (Argo 2022) a chystá se muzikálové zpracování v podání skladatele Ondřeje Soukupa (Luisenburg Festspiele 2023).

Cena 445,- Kč

Domažlice pěkné městečko

Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí

Josef Nejdl, Zdeněk Procházka

2010, formát B5 v pevné vazbě o rozsahu 96 stran.

Publikace seznamuje čtenáře s množstvím receptů lidové kuchyně z Chodska i přilehlého Bavorska. Recepty doplňují tematické historické fotografie z obou stran hranice a samozřejmě i barevné fotografie hotových jídel. Celou knihou čtenáře provází originální kresby Jany Šlechtové. Text knihy je česko-německý. Vychází ve čtvrtém vydání.

Cena 280,- Kč

Domažlice pěkné městečko
Domažlice pěkné městečko

ZMIZELÉ SUDETY – Das Verschuwundene Sudetenland

 

ANTIKOMPLEX A KOLEKTIV AUTORŮ

6. rozšířené a upravené vydání knihy, která poprvé vyšla v roce 2006, formát B5, měkká vazba, 728 stran textu a černobílých fotografií, český a německý text

Publikace původně vznikla jako katalog stejnojmenné výstavy. Vzhledem k velkému zájmu čtenářů byla následně doplňována a rozšiřována do současné podoby. Kolektiv autorů tu popisuje jednotlivá příhraniční území českých Sudet, která po roce 1945 prošla devastujícími změnami. Publikace je doplněna stovkami srovnávacích fotografií, které dokumentují proměnu měst, městeček a obcí v českých Sudetech.

Cena 460,- Kč

Momentálně vyprodáno

Domažlice pěkné městečko

DOMAŽLICE – pěkné městečko ve vyobrazeních a fotografiích

 

Zdeněk Procházka

2021, 1. vydání, formát B5 naležato, pevná vazba, plnobarevný tisk, 320 stran, ČJ, AJ, NJ, FJ

Kniha slovem i obrazem provází čtenáře bohatými dějinami bývalého královského města Domažlice. Publikace obsahuje stovky historických i současných fotografií, vyobrazení i map. Mimo starší historie je publikace zaměřena především na 20. století a současnost. Text publikace je v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.

Vhodná jako dárek i pro přátele v zahraničí.

Knihu distribuuje také Informační centrum Domažlice, Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice, tel. 379725852, infocentrum@idomazlice.cz

Cena 330,- Kč

PO PĚŠINÁCH BĚLSKEM

Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček, Radba Kinkorová, Karl Reitmeier

2021, 1. vydání, formát B5, měkká vazba, plnobarevný tisk, 304 stran, ČJ, NJ

Kniha seznamuje čtenáře s pohraničním regionem Bělska (Bělá nad Radbuzou), který je položen v Českém lese na okrese Domažlice. Bělsko je jak udává text v záhlaví knihy krásným, ale drsným krajem, v němž nebylo nikdy snadné obstát. Vydejte se tedy s knižním průvodcem po stopách různých epoch: od středověké kolonizace a staletého osídlení českými Němci přes časy pohraničníků a budování socialismu až do současnosti. Kniha obsahuje český a německý text.

Cena 290,- Kč

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
II.-Tachovsko

Zdeněk Procházka

2021, druhé upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 376 stran

Tato publikace navazuje na díl I. Putování-Domažlicko, ale popisuje pohraničí okresu Tachov. Také zde zaniklo po roce 1945 nejméně 45 obcí, vsí a osad osídlených německy mluvícím obyvatelstvem. Mimo lidských sídlišť tu zanikly i desítky vodních provozů, brusíren a leštíren skla, pil, hamrů a mlýnů.  Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2011, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 47 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA
Domažlicko

Zdeněk Procházka

2021, třetí upravené a rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 392 stran

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a osad položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, druhé v roce 2017, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

Místo a paměť

MÍSTO A PAMĚŤ
Ort und Gedächtnis

Fred Chvátal

Formát A5, měkká vazba

Kniha vznikla jako shrnutí, interpretace výsledků a filosofický komentář výzkumu památných míst a paměťové kultury v česko-bavorské příhraniční oblasti. Práce se opírá výhradně o vlastní terénní výzkum, totiž o fotografickou, mapovou a textovou dokumentaci 123 lokalit.

Pozor! Kniha, se kterou nebudete souhlasit!

S mnohými myšlenkami v této knize možná nebudete souhlasit. Nežádám čtenáře, aby souhlasili. Žádám je však, aby se zamysleli a vytvořili svůj vlastní názor, nezávislý jak na obecně rozšířených schematech (často mylných a často nazývaných “názorem většiny”), tak na názorech mých.

“…Ostrou hranicí tam také končí asfalt a do Čech pokračuje kamenitá polní cesta, kdysi snad štětovaná, ale od války už neudržovaná. Kdo by ji udržoval, když na české straně nezůstal ze vsi už ani jediný dům?”

“…nutnost globalizace je pouhý mýtus a i v malém etnickém okruhu znamená péče o kulturní kontinuitu přínos také v oblasti ekologické a ekonomické.”

Cena 225,- Kč

JAN ZE ŠITBOŘE

Úředník, literát, mýtus

Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Stočese

2021, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 272 stran

Jan ze Šitboře, zvaný též z Teplé či později z Žatce, je autorem slavné prózy „Oráč z Čech“, která vznikla na samém počátku 15. století a dodnes je právem považována za jedno z nejdůležitějších děl starší německé literatury. Zdrojem obživy tohoto středověkého literáta však byla vysoce kvalifikovaná úřednická práce v městské kanceláři v Žatci a poté na Novém Městě pražském. Pro české Němce se na počátku 20. století stal symbolem vysoké úrovně zdejší německé kultury, Češi jeho význam spíše bagatelizovali či jej zcela ignorovali. Dnes je vnímán naopak jako příklad česko-německého soužití. Kniha, která popisuje život a dílo Jana ze Šitboře, je určena odborné i laické veřejnosti na obou stranách hranice. Publikace má plnobarevný tisk a je vybavena množstvím barevných fotografií a reprodukcí archivních dokumentů.

Text knihy je česko-německý.

Cena 360,- Kč